Valtuutettu Kari Aaltosen Hollolan valtuustossa 24.4.2023 tekemät 4 tärkeää aloitetta

Valtuustoaloite 1: Koulutilojen kunnossapito

Nostan esiin seuraavan asian, joka liittyy koululaisen hyvään ja sujuvaan koulupäivää. Koululaisten ja vanhempien viesteissä on tullut esiin koulutiloissa olevien wc-tilojen ovien lukkojen toimimattomuus. Saamani tiedon mukaan on lukot rikottu ja näin ollen ovien lukitseminen ei onnistu ja että näitä epäkuntoisin wc-tiloja on useita. Se mikä tässä huolestuttaa on, että pienet-ja nuoret koululaiset välttävät wc:n käyttöä ja voivat joutua pidättämään tarpeille menoa, jopa koko koulupäivän.

Eräs koulupäivän tärkein asia on, että koululainen voi luotaa siihen, että käytettävät tilat ovat asialliset ja kunnossa. Koulussa olo turvallista ja sinne on mukava tulla. Meillä vanhemmilla on myös täysi oikeus luotaa siihen, että oppilaiden ei tarvitse pelätä kouluun menoa esim. edellä olleen asian johdosta. Kuinka tullaan varmistumaan siitä, että kouluissa käytettävät tilat ovat ehjät, kunnossa ja turvalliset, oppilainen käytettäviksi. Lisäksi esitän, wc-tilat olisivat tytöille omat ja pojille omat.

Valtuustoaloite 2: Oppikirjojen tärkeys

Nostan esiin oppikirjojen tärkeyden. Hollolan kunta on perustellut kouluverkoston ”siivoamista” sillä, että säästyneillä varoilla voidaan olemassa oleville kouluille taata mm paremmat opetusvälineet. Nyt kuitenkin on tullut esiin, ettei oppilaille ole antaa oppikirjoja.

Oppikirjan merkitys on tärkeää varsinkin näissä tilanteissa, joissa oppilaat luovat pohjaa tiedoilleen jatko opiskelua varten. Se, että oppilaille annetaan opiskelua varten kannettavatietokone, on hyvänä lisänä opiskelua varten, mutta ei korvaa oppikirjan tärkeyttä. Tästä syystä esitän, että oppikirjojen tärkeys tuodaan takaisin oppilaan opiskeluun mukaan. Kunnan ei pidä lähteä sille tielle, että oppikirjojen merkitys koulunkäynnissä aliarvioidaan ja niiden hankintaa vähennetään. Oppikirjat tullee olla oppilaan saatavalla.

Valtuustoaloite 3: Translain tuomat haasteet

Translain tuomat muutokset tulevat vaikuttamaan myös koulujen toimintaa. Ensivaiheessa laki antaa mahdollisuuden vaihtaa sukupuolta kerran vuodessa täysikäiselle. Tämä aiheuttaa mm. sen, että koulujen liikuntatunnit tuovat haasteita, niiden oppilaiden kohdalla, joiden elämään arvot ovat olleet kohdallaan ja siihen on kuulunut tyttönä ja poikana eläminen. Naisten ja miesten tilat ovat olleet erikseen mm. uimahalleissa. Nyt tilanne aiheuttaa sen, että naisten puolella esim. peseytymistiloissa voi olla henkilö, joka tuntee itsensä naiseksi, mutta ulkoiselta olemukseltaan onkin mies. Minkälaiset ohjeet koulu antaa niille lapsille joiden katsomukseen kuuluu edelleen se, että miehet on miesten puolelle ja naiset naisten puolella.

Uusi laki suo mahdollisuuden mm. siihen, että välttämättä uuden sukupuolen saaneen henkilön tarkoitusperästä ei välttämättä olla selvillä. Tämä herättää myös lasten vanhemmissa oikeitetusti huolta, minkälaisissa tilanteissa omat lapset joutuvat olemaan koulupäivän aikana. Asiana tämä on sellainen, josta ei voidaan vaijeta ja otaa ”hyssyttelylinja”, koska tämä tulee koskemaan suurta joukkoa oppilaita. Lakia ollaan myös laajentamassa lapsiin, alle 18 vuotiaisiin.

Esitän, että tästä asiasta tehdään selvät ohjeet, niin kouluille, kuin oppilaille. Oppilaiden vanhemmat ovat myös kiinnostuneita translain myötä tulevista muutoksista koulun käyntiin.

Valtuustoaloite 4: Vaihtoehto sateenkaarityöpajalle

Olemme saneet lukea kuinka kouluihin ollaan tuomassa sateenkaarityöpaja, joiden tarkoitus on tuoda tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolisesta moninaisuudesta. Työpajoja ohjaavat mm. erillaisten järjestöjen ohjaajat. Näihin työpajoihin kuuluisi osallistua kaikki oppilaat. Saman aikaisesti nämä sateenkaaritoiminnan ympärillä pyörivät järjestöt, vaativat mietojenhuumeiden vapauttamista ja jopa kovien huumeiden vapauttamista. Myös nämä samat järjestöt esittävät vaatimuksia Joulujuhlien lopettamisesta ja koulujen päättäjäisiin liittyvän Suvivirren lopettamisesta.

Näistä erilaisista sukupuoleen liittyvistä asioita kerrotaan jo normaalisti koulujen oppiaineiden yhteydessä. Tästä syystä katsonkin, että lapset joiden elämänkatsomukseen kuuluu kristillisetarvot ja muutenkin elämän arvot ovat kohdallaan, niin heitä ei tule pakottaa vasten tahtoaan tähän koulutukseen. Tässä yhteydessä jokaisella tulee olla omantunnon vapaus Suomen kouluissa, haluaako oppilas osallistua tai ei halua.

Kouluilla tulee olla vaihtoehto niille koululaisille, jota eivät halua osallistua sateekarityöpajan koulutukseen. Korvaava työryhmän voisi olla esim. Sininenvalkoinentyöryhmä. Nyt puhutaan paljon nuorten päihteiden käytöstä ja liikkumattomuudesta. Nämä asiat koskevat myös Hollolaa ja ovat mittakaavassa paljon suurempi ongelma, kun sateenkaariryhmän pohjalta järjestämä koulutus.

Esitän, että koulutusvaihtoehtona tulee olla päihteiden haitoista ja liikunnan tärkeydestä kertova työpaja. Ohjaajana siellä voi olla päihdetyönammattilainen ja liikunnanammattilainen.

 

Nämä kaikki aloitteet allekirjoitivat lisäksi valtuutetut Ville Mikkola ja Petri Palo

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa