PS:n Ronkainen: Perussuomalaiset iloitsevat lisärahasta maanpuolustuskoulutukseen ja ampuradoille

Valtiovarainvaliokunta on tänään antanut mietintönsä myös maan turvallisuuden kannalta tärkeisiin hallinnonaloihin liittyen. Perussuomalaisten kansanedustaja, hallinto- ja turvallisuusjaoston puheenjohtaja Jari Ronkainen haluaa nostaa tärkeimpinä lisämäärärahoina esille Maanpuolustuskoulutus MPK:n toimintaa turvaavan noin 800 000 euroa, Reserviläisliitto ry:n 100 000 euroa, sekä Suomen Reserviupseeriliiton 100 000 euroa.

Ronkainen haluaa nostaa esille myös ampumaradat, joiden toiminnan turvaamisesta on päätetty hallitusohjelmaa myöten. Valiokunta lisääkin noin 1,5 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Porin Luotitalo-hankkeelle suunnataan 500 000 euroa, Hälvälän ampumaradan investointeihin 300 000 euroa, Lappeenrannan Muukon ampuradalle 300 000 euroa sekä niin ikään 300 000 euroa Limingan Ruutikankaan investointeihin.

Maanpuolustuskoulutuksen kysyntä kasvaa voimakkaasti

Maanpuolustuskoulutus MPK tekee maan kattavinta kokonaisturvallisuuskoulutusta, sanoo Ronkainen.

– Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen kysyntä MPK:n eri kursseille ympäri Suomea on suurin piirtein tuplaantunut. On selvää, että Puolustusvoimien antamaa koulutusta täydentävä MPK on lisäresurssinsa ansainnut. Sekin on tärkeää, että MPK kattojärjestönä keskittyy vaativampaan koulutustoimintaan, jotta MPK ja sen jäsenjärjestöt eivät tee päällekkäistä toimintaa, joka vie tarpeettomasti käytettävissä olevia resursseja.

– Sen lisäksi, että MPK ylläpitää paikallisjoukkojen kenttäkelpoisuutta, tarjoaa se kaikille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Näillä kursseilla yhä useampi oppii varautumaan erilaisiin arjen häiriöitilanteisiin ja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa.

Ampumaradat tärkeä osa varautumista

Hallitusohjelmassa aivan oikein todetaan, että Suomen ampumaratojen toiminta tulee turvata ja samalla edistää uusien perustamista, sanoo Ronkainen.

– Hyvä ampumataito on reserviläisen tärkein taito. Ihan tutkimustenkin mukaan ammunnoilla on tärkeä asema maanpuolustustahdon ylläpitämisessä. Ampumaradat ovat erittäin tärkeä osa varautumistamme myös siksi, että meillä on kansainvälisestikin suuri reservi.

– Ampumaharjoittelun perusedellytys on tiheä, kattava ja monipuolinen ampumarataverkosto. Vuoden 2018 tilastojen mukaan siviiliampumaradoilla ammutaan noin 25 miljoonaa luotia vuosittain ja Puolustusvoimien ampumaradoilla 10–15 miljoonaa luotia (ml. MPK:n laukausmäärät). Siviiliratojen merkitys tulee lisääntymään entisestään Puolustusvoimien ratakapasiteetin ollessa enenevässä määrin sen omassa käytössä.

– Sekin on tärkeää, että uusien ratojen ympäristöluvitusta kiirehditään. Uuden ampumaradan perustaminen kestää raskaan lupaprosessin vuoksi pahimmillaan kymmeniä vuosia, ja nopeimmillaankin uusia ratoja saadaan perustettua 5–10 vuoden viiveellä. Valiokunta katsoo, että tilannetta on tältä osin pidettävä kestämättömänä ja prosessia on välttämätöntä saada oleellisesti nopeutettua, päättää Ronkainen.

Lisätietoja antaa mielellään

Jari Ronkainen

kansanedustaja

09 432 3141

jari.ronkainen@nulleduskunta.fi

Kirjoitettu 22.12.2023

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa